[1]
F. Manzoni, «Marcelo Montenegro, o analogista ou Na mnemotécnica do afeto», eLyra, n. 21, pp. 91–113, Jun. 2023.