(1)
Manzoni, F. Marcelo Montenegro, O Analogista Ou Na mnemot├ęcnica Do Afeto. eLyra 2023, 91-113.